Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje (Elektrėnų sav. Geibonių k., Geibonių g. 5 A)

Šių dienų klimato kaitos prognozės, energijos tiekimo saugumo problemos, senkantys iškastinio kuro ištekliai verčia atkreipti dėmesį į atsinaujinančios energijos išteklius ir jų integravimą į visuomeninių pastatų inžinerines sistemas. Mūsų šalyje atsinaujinančios energijos išteklius plėtrą skatina LR Aplinkos ministerijos iniciatyvos. Projektai yra finansuojami iš nacionalinių investicijų.

Švariausia ir „žaliausia“ energetikos rūšis šiuo metu yra saulės energetika. Saulės energetikos pagrindinis bruožas – žaliava energijai gaminti nekainuoja. Todėl saulės energetika reikalauja tik investicinių kaštų ir labai mažų kintamųjų kaštų, kuriuos sudaro tik eksploatacijos kaštai.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė teikė paraišką pagal Klimato kaitos programą ir dalyvavo projektų paraiškų vertinimo konkurse paramai gauti. 2020 m. gruodžio mėnesį  ligoninės projekto paraiška Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ (Elektrėnų sav., Geibonių k. Geibonių g.5A) gavo patvirtinimą ir subsidiją projektui įgyvendinti.

Projekto Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ (Elektrėnų sav., Geibonių k. Geibonių g.5A) tikslas – įsirengti saulės fotovoltinę elektrinę, skirtą elektros gamybai savo poreikiams, ant reabilitacijos ligoninės vaikų skyriaus pastatų stogų.

Įstaiga, siekdama sumažinti elektros energijos suvartojimą iš tinklų, bei sutaupyti išlaidas elektros energijai, o tuo pačiu prisidėti prie gamtos išteklių naudojimo mažinimo bei pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais – saulės energija, planuoja statyti 60 kW saulės fotovoltinę elektrinę ant valgyklos, vaikų kūrybos paviljono,  gydomojo korpuso stogų.

Saulės fotovoltinės elektrinės pagaminama elektros energija bus naudojama reabilitacijos ligoninės vaikų skyriaus reikmėms: apšvietimui (vidaus ir lauko), vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms, liftų darbui, virtuvės įrangos darbui, gydomosioms procedūroms, darbo priemonėms ir buities prietaisams.

Liepos mėnesį yra sėkmingai įvykdytas statybos ir įrengimo darbų pirkimas, pasirašyta rangos sutartis su UAB “Saulės grąža” bei jau startavo projekte numatyti darbai. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, aplinkos taršos mažinimo, prisidėsime prie atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo bei prie valstybės tarptautinių įsipareigojimų klimato kaitos mažinimo programų įgyvendinimo.

Parengė: Olga Jerešiūnienė

 

 

Projekto vertė: 59709,70 Eur. Subsidija – 47767,76 (80%), nuosavos lėšos – 11941,94 (20%).

Kainos nurodytos be PVM, nes VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė yra PVM (pridėtines vertės mokesčio) mokėtojas. Pagal LR įstatymus ligoninė susigrąžina (atskaito) PVM.  Todėl pakoreguotoje projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ paraiškoje numatytos patirti išlaidos yra pateikiamos be PVM.  O visos projekte patirtos išlaidos susijusios su PVM (pridėtinės vertės mokesčiu) bus priskiriamos prie netinkamų  finansuoti išlaidų.

Projekte numatyti darbai: Įrangos diegimas ir įrengimo darbai, projekto finansų auditas, ŠESD (Tiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukelčiančios dujos) ataskaitos parengimas, projekto viešinimas.

Saulės elektrinės galia: Planuojama 60 KW saulės elektrinė (pagal dabartinio esančio įvado galią).
Planuojama statyti vieta:  Statyti planuojama ant  valgyklos unikalus NR. 7998-4013-0074, Vaikų kūrybos paviljono (Mamų korpusas) Nr. 7998-4013-0088, Gydomojo korpuso Nr. 7998-4013-0103.

Planuojama pagaminti elektros: 56970 kWh (2019 metais suvartota 171339 kWh).

Planuojamas CO2 sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį, tenkantis vienam paramos eurui – 10,02
Projekto įgyvendinimo trukmė  18 mėn.