Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE

2021 m. kovo 26 d. baigti projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ rangos darbai bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas leidimas gaminti elektros energiją.
Projekto įgyvendinimo metu įrengta saulės 125 kW saulės fotovoltinė elektrinė ant pagrindinio reabilitacijos ligoninės pastato stogo (B korpusas) ir šalia esančių pastatų stogų (A korpusas).
Saulės fotovoltinės elektrinės pagaminama elektros energija jau naudojama reabilitacijos ligoninės reikmėms.
Mūsų įstaigoje esančios saulės elektrinės darbui stebėti yra naudojamas startuolio UAB „Inion LT" sukurtas monitoringo sprendimas. Startuolis sukūrė įrangą, leidžiančią efektyviau panaudoti iš saulės išgaunamą elektros energiją ir yra išskirtinis tuo, kad jėgainių savininkams suteikia galimybę stebėti įvairių elektrinių duomenis vienoje platformoje.
Saulės elektrinės gamyba labai priklauso nuo saulės intensyvumo. Inion monitoringo platformoje yra stebima saulės elektrinės gamyba, o duomenys yra analizuojami ir tikrinami.
Šio projekto projekto įgyvendinimas ženkliai prisidėda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų  kiekio mažinimo, aplinkos taršos mažinimo,  prisidėdame prie atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo  bei prie valstybės tarptautinių įsipareigojimų klimato kaitos mažinimo programų įgyvendinimo.

Parengė: Olga Jerešiūnienė


ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE

 Data: 2020-10-22

Šių dienų klimato kaitos prognozės, energijos tiekimo saugumo problemos, senkantys iškastinio kuro ištekliai verčia atkreipti dėmesį į atsinaujinančios energijos išteklius ir jų integravimą į visuomeninių pastatų inžinerines sistemas. Mūsų šalyje atsinaujinančios energijos išteklius plėtrą skatina LR Aplinkos ministerijos iniciatyvos. Projektai yra finansuojami iš nacionalinių investicijų.

Švariausia ir „žaliausia“ energetikos rūšis šiuo metu yra saulės energetika. Saulės energetikos pagrindinis bruožas – žaliava energijai gaminti nekainuoja. Todėl saulės energetika reikalauja tik investicinių kaštų ir labai mažų kintamųjų kaštų, kuriuos sudaro tik eksploatacijos kaštai

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė teikė paraišką pagal Klimato kaitos programą ir dalyvavo projektų paraiškų vertinimo konkurse paramai gauti. 2020 m. gegužės mėnesį , ligoninės projekto paraiška „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ gavo patvirtinimą ir subsidiją projektui įgyvendinti.

Projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ tikslas – įsirengti saulės fotovoltinę elektrinę, skirtą elektros gamybai savo poreikiams, ant ligoninės pastatų (suaugusiųjų skyriaus ) stogų. Įstaiga, siekdama sumažinti elektros energijos suvartojimą iš tinklų, bei sutaupyti išlaidas elektros energijai, o tuo pačiu prisidėti prie gamtos išteklių naudojimo mažinimo bei pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais – saulės energija, planuoja statyti 125 kW saulės fotovoltinę elektrinę ant pagrindinio reabilitacijos ligoninės pastato stogo (B korpusas) ir šalia esančių pastatų stogų (A korpusas).

Saulės fotovoltinės elektrinės pagaminama elektros energija bus naudojama reabilitacijos ligoninės reikmėms: apšvietimui (vidaus ir lauko), vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms, liftų darbui, virtuvės įrangos darbui, gydomosioms procedūroms ir diagnostiniams tyrimams atlikti, darbo priemonėms ir buities prietaisams. Planuojama tapti gaminančiu vartotoju.

Spalio mėnesį yra sėkmingai įvykdytas statybos ir įrengimo darbų pirkimas, pasirašyta rangos sutartis su UAB “Ignitis” bei jau startavo projekte numatyti darbai. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, aplinkos taršos mažinimo, prisidėsime prie atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo bei prie valstybės tarptautinių įsipareigojimų klimato kaitos mažinimo programų įgyvendinimo.

Parengė: Olga Jerešiūnienė