Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių (geoterminės energijos) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, pakeičiant iškastinį kurą”

  • Pradžia
  • Naujienos
  • Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių (geoterminės energijos) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, pakeičiant iškastinį kurą”

Informuojame, kad 2022 m. birželio 01 d. VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė pasirašė finansavimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (geoterminės energijos) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, pakeičiant iškastinį kurą” finansavimo pagal Klimato kaitos programą.
Projekto tikslas – pakeisti iškastinį kurą (gamtines dujas), naudojamą karšto vandens ir šilumos energijos gamybai, į atsinaujinančius energijos išteklius (geoterminę energiją). Įstaiga siekdama prisidėti prie gamtos išteklių naudojimo mažinimo bei pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais – geotermine energija, planuoja įsigyti ir įdiegti šilumos siurblių (gruntas–vanduo) sistemą, skirtą karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms. Tuo pačiu įstaiga prisidės prie klimato kaitos mažinimo ir CO2 kiekio išmetimo į aplinką sumažinimo.