Nuotolinė konferencija „Padėkime vaikams augti ir pažinti pasaulį“

  • Pradžia
  • Naujienos
  • Nuotolinė konferencija „Padėkime vaikams augti ir pažinti pasaulį“

Š.m. lapkričio 9 d. įvyko nuotolinė konferencija „Padėkime vaikams augti ir pažinti pasaulį“, skirta projekto „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ užbaigimui paminėti. Šia konferencija siekėme ne tik pasidalinti projekto rezultatais, bet ir atkreipti visuomenės dėmesį į iššūkius su kuriais susiduria šeimos, auginančios vaikus su neurologiniais sutrikimais. Konferencijoje dalyvavo sveikatos priežiūros įstaigų specialistai, švietimo įstaigų specialistai iš visos Lietuvos, tėvai, mūsų ligoninės vaikų reabilitacijos skyriaus darbuotojai.

Konferenciją sveikinimo žodžiu atidarė VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktorius. Projekto vadovė O. Jerešiūnienė konferencijos metu pristatė vykdomą projektą, jo tikslus, uždavinius, bei Abromiškių reabilitacijos ligoninėje pasiektus rodiklius ir rezultatus.

Projekto eigoje atnaujinta kineziterapijos įranga (įsigytas bėgtakis, mobilus keltuvas, virtuali reabilitacijos sistema, steperis, kompiuterizuota kvėpavimo sistema, įrengtas baseinas kūdikiams, rankų - kojų treniruoklis, kojų treniruoklis su išplečiama važiuokle, vertikalizavimo stovynė). Siekiant pagerinti reabilitacijos paslaugų kokybę ir padidinti paslaugų prieinamumą vaikams, modernizuotos ergoterapijos, logoterapijos ir psichoterapijos paslaugos vaikų reabilitacijos skyriuje. Konferencijos metu buvo pristatytas projekto metu įrengtas inovatyvus multisensorinis kambarys, integruotas su sensorine žaidimo aplinka. Abromiškių reabilitacijos ligoninės specialistai savo darbe sėkmingai pradėjo taikyti  sudėtingus inovatyvių  metodų rinkinius net patiems sunkiausiems mažiems pacientams: stimuliuojami jutimai, judėjimas, motoriniai įgūdžiai, lavinami pažinimo ir kalbos įgūdžiai, lavinama atmintis ir dėmesingumas, vaiko laikysena, mažinama agresija, nerimas ir išsiblaškymas, vystomos vaikų pažintinės funkcijos: regos, garso, uoslės, lytėjimo, vestibuliarinės stimuliacijos. Taip pat buvo pristatytos ir kitos įdiegtos projekto metu inovatyvios priemonės - interaktyvios grindys, interaktyvus stalas, sensoriniai muzikos  lauko instrumentai, smėlio terapija.

Projekto įgyvendinimo metu svarbiausia projekto užduočių vykdymo dalis buvo reabilitacijos komandos narių  mokymai, pagalba tėvams, auginantiems vaikus su neurologiniais ir raidos sutrikimais bei siekis keisti visuomenės požiūrį į negalią, mažinti socialinę specialiųjų poreikių turinčių žmonių atskirtį.

Šiems uždaviniams įgyvendinti buvo pravesti keli įdomūs praktiniai - mokomieji parodomieji užsiėmimai specialistams, kurie dirba su sergančiais vaikais. Iš viso yra apmokyti 45 darbuotojai. Įgyvendinti mokymai tėvams. Mokymų  tikslas buvo įtraukti tėvus į gydymo procesą, suteikti reikiamą informaciją apie vaikų psicho­logiją, vaikų elgesio valdymą, ligos eigą, bendravimą su vaiku formuojant sąmoningą tėvystę. Mokymų metu tėvai susipažino su būdais, kaip suteikti tarpusavio palaikymą slaugant vaiką, susipažino su vaiko psichologinėmis savybėmis ir požiūriu į ligą. Kiekvienas iš tėvų turėjo galimybę seminarų metu pasidalinti savo patirtimi auginant ypatingą vaiką, vyko aktyvios, įdomios ir naudingos diskusijos.

Siekiant keisti visuomenės požiūrį į negalią, mažinti socialinę specialiųjų poreikių turinčių žmonių atskirtį,  buvo organizuoti ir  vieši renginiai, skirti plačiajai visuomenei ir įvairių įstaigų specialistams, kurie savo veikloje susiduria su neįgaliais vaikais. Renginių tikslas - išmokti sėkmingai įtraukti ir priimti vaikus, turinčius ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kaip vienodos vertės asmenis, vertus pagarbos ir vienodo bendravimo.

Konferencijoje dalyvavo tėvų bendruomenės atstovė, Lietuvos Autizmo asociacijos „Lietuvos vaikai“ valdybos pirmininkė, gerb. Kristina Košel –Patil, kuri išsamiai pristatė vaikų su raidos sutrikimais statistiką Lietuvoje, jos pokyčius, reabilitacijos poreikius ir svarbą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

Antra konferencijos dalis prasidėjo nuo VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės vaikų neurologės-socialinės pediatrės, Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėjos, gydytojos Laimos Mikulėnaitės pranešimo “Vaikas turi raidos sutrikimą: ką tai reiškia specialistams ir šeimai“.  Pranešimas buvo skirtas vaikų raidos ypa­tumų, jų bazinių poreikių, vaikų raidos pagrindinių skatinimo ir reabilitacijos principų, sensorinių sutrikimų ir jų gydymo apžvalgai. Dalyviai buvo supažindinti su struktūros taikymo ir vaikų elgesio korekcijos principais, aptartos vaikų raidos sutrikimų išeitys, įtraukties į ugdymo procesą galimybės bei raidos diagnozės pateikimo tėvams būdai. Gydytoja pristatė sutrikusios raidos vaikų pagrindinius poreikius – bendravimą, kalbą, savaran­kiškumą, galimas raidos sutrikimų prognozes.

Lektorė Eglė Steponenienė -  tarptautinės komisijos sertifikuota elgesio analitikė (BCBA), supervizorė, ABA programų vadovė, VšĮ Sėkmingi vaikai centro steigėja pristatė įvairiapusius raidos sutrikimus - ankstyvųjų požymių atpažinimą ir tinkamos pagalbos būdus.

Konferencijos dalyviai išsamiai buvo supažindinti su vienu iš pagrindiniu ir moksliškai pagrįstu pagalbos metodu - Taikomąja elgesio analize.  

 

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos sąjungos.

Pasveikime kartu!

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligo­ninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

Parengė Olga JEREŠIŪNIENĖ, Projekto vadovė