Abromiškių reabilitacijos ligoninėje jau veikia dar viena saulės fotovoltinė elektrinė!

  • Pradžia
  • Naujienos
  • Abromiškių reabilitacijos ligoninėje jau veikia dar viena saulės fotovoltinė elektrinė!

ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE   JAU VEIKIA DAR VIENA SAULĖS FOTOVOLTINĖ ELEKTRINĖ

2021 m. gruodžio 31 d. baigti projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje (Elektrėnų sav., Geibonių k., Geibonių g. 5A)“ rangos darbai pagal Klimato kaitos programą bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos jau išduotas leidimas gaminti elektros energiją. Projekto įgyvendinimo metu įrengta  60 kW saulės fotovoltinė elektrinė ant vaikų skyriuje esančių pastatų stogų.

1 pav. Saulės elektrinė ant vaikų skyriuje esančių stogų

Ligoninė, siekdama sumažinti elektros energijos suvartojimą iš tinklų, bei sutaupyti išlaidas elektros energijai, o tuo pačiu prisidėti prie gamtos išteklių naudojimo mažinimo bei pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais – saulės energija, jau naudojasi saulės fotovoltinės elektrinės pagaminta energija ir vaikų reabilitacijos skyriaus reikmėms: apšvietimui, vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms, liftų darbui, gydomosioms procedūroms, darbo priemonėms ir buities prietaisams.   

Esančios saulės elektrinės darbui stebėti yra naudojama monitoringo platforma Growatt ShineServer. Joje realiu laiku galima stebėti elektrinės darbą, inverterio darbo parametrus ir būseną, o taip pat gauti istorinius elektrinės veiklos duomenis. Monitoringas patogus savo informacijos pateikimu: lengva įvairiais pjūviais patikrinti energijos gamybą, kuri labai priklauso nuo saulės intensyvumo, inverterio darbo efektyvumą. Monitoringo platformoje pagamintas elektros kiekis yra konvertuojamas į palyginamuosius rodiklius: išmetamo CO2 dujų kiekį, energijai pagaminti nepanaudotą iškastinio kuro kiekį ar išsaugotus - nenukirstus medžius. Esant nuokrypiui arba gedimui tuoj pat gaunamas pranešimas, kas yra labai svarbu užtikrinant maksimalią elektrinės teikiamą naudą.

2 pav.VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės saulės elektrinės monitoringas

 


Šio projekto įgyvendinimas ženkliai prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų  kiekio mažinimo, aplinkos taršos mažinimo, prie atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo  bei prie valstybės tarptautinių įsipareigojimų klimato kaitos mažinimo programų įgyvendinimo.

 

Parengė

Projektų skyriaus vedėja Olga Jerešiūnienė