Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Specialistų komandos teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą.
VRSAR paslaugos teikiamos vaikams iki 7 metų, vaikams iki 4 metų – prioritetine tvarka. 

Apie pacientų siuntimo į vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją tvarką plačiau: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/VRSAR.pdf ir SAM įsakymas „Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos“.

Dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų, ankstyvosios reabilitacijos metu dėmesys skiriamas ne tik vaiko vystymuisi, bet ir tėvų mokymui, nes tėvai, kaip vieni svarbiausių reabilitacijos komandos narių, aktyviai dalyvauja reabilitacijos procese kartu su medikais, specialistais, pedagogais, auklėtojais ir mokytojais.